Thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú"

"...Từ ngày 10 – 25/11/2022, Trường ĐH An Giang triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” tại 12 Công đoàn bộ phận, kết quả như sau:"

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN