Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Đợt 1 - Năm 2024 (Dự kiến)

"...Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2024 (Dự kiến) như sau:"

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN