Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 (đợt 2)

"...Trường Đại học An Giang – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 như sau:"

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN