Thông báo tuyển sinh khóa Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

"...Trường Đại học An Giang phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh khóa Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, cụ thể như sau:"

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN