Thông báo v/v bảo hiểm con người năm 2024

"...Để việc thực hiện bảo hiểm con người đối với viên chức, giảng viên được liên tục, Nhà trường thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động mức phí bảo hiểm tham gia Công ty Bảo hiểm Bảo Việt An Giang năm 2024:"

Chi tiết thông báo, mời xem tại đây!

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN