Thông báo về việc công bố Kết quả xét duyệt bài luận và phục khảo bài luận áp dụng xét tuyển theo phương thức 5, đợt tuyển sinh đại học năm 2022 (đợt bổ sung)

"...Nhà trường thông báo về việc công bố Kết quả xét duyệt bài luận và thời gian phúc khảo bài luận trong đợt xét tuyển đại học chính quy theo phương thức 5 (đợt bổ sung). Cụ thể như sau:"

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN