Thông báo về việc đăng ký thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non đợt tuyển sinh đại học năm 2023 - Đợt bổ sung

"...Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học hình thức Giáo dục chính quy và Vừa làm vừa học năm 2023 của Trường Đại học An Giang, Nhà trường thông báo việc đăng ký và tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non đợt bổ sung, cụ thể như sau:"

HÌNH ẢNH


ĐÍNH KÈM

STT Nội dung Tải về
1 Phieu dang ky du thi nang khieu.pdf
TIN LIÊN QUAN