Thông báo về việc lấy ý kiến danh sách đề nghị bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022”

"...ĐHQG-HCM niêm yết công khai và lấy ý kiến về danh sách đề nghị bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022” bao gồm 03 cá nhân sau:"

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN