Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn và phát triển sinh viên tài năng năm 2024 tại Trường ĐH An Giang giai đoạn 2023-2027

"...Nhà trường thông báo nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn và phát triển sinh viên tài năng năm 2024 tại Trường Đại học An Giang (ĐHAG) giai đoạn 2023 – 2027, cụ thể:"

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN