Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hình thức giáo dục chính quy năm 2024

"...Căn cứ vào kế hoạch năm học 2023 - 2024, Nhà trường thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học và cao đẳng hình thức giáo dục chính quy năm 2024, cụ thể như sau:"

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN