Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hình thức vừa làm vừa học năm 2022

"...Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2021 – 2022, Nhà trường thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2022, cụ thể như sau:"

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN