Thông báo về việc nộp hồ sơ xét và công nhận chuẩn trình độ ngoại ngữ dành cho sinh viên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy

"...Nhà trường thông báo việc nộp hồ sơ xét, công nhận chuẩn trình độ ngoại ngữ dành cho sinh viên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy, cụ thể như sau:"

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN