Thông báo về việc rà soát và xác nhận thông tin đăng ký tuyển dụng của Trường Đại học An Giang năm 2020

"...Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang thông báo về việc rà soát và xác nhận thông tin đăng ký tuyển dụng viên chức"

Chi tiết thông báo, mời xem tại đây!

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN