Thông báo về việc tham gia sáng tác ca khúc về An Giang

"...Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc tiến tới Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang, Ban Giám hiệu yêu cầu toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên, học viên của trường quan tâm, tham gia và hưởng ứng nhiệt tình để hoạt động tổ chức sáng tác ca khúc về An Giang được thành công tốt đẹp"

HÌNH ẢNH


ĐÍNH KÈM

STT Nội dung Tải về
1 The le tham gia sang tac ca khuc An Giang.pdf
TIN LIÊN QUAN