Thông báo về việc thực hiện công khai tài sản

"...Trường Đại học An Giang thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động của Trường việc thực hiện công khai tình hình mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản của nhà Trường năm 2023 với chi tiết sau:"

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN