Thông báo về việc xác định mốc thời gian nộp hồ sơ và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức 6 trong đợt Tuyển sinh đại học năm 2022

"...Nhà trường thông báo về việc mốc thời gian nhận hồ sơ xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức 6 trong đợt Tuyển sinh đại học năm 2022, cụ thể như sau:"

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN