Tiếp đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 08/9/2023, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tiếp đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ đến kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu các giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho các cộng đồng dân cư nông thôn tỉnh An Giang gắn với sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý chất thải và bảo vệ môi trường”. 

Đoàn công tác do PGS.TS Trần Đỗ Đạt - Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn.

Tham gia tiếp đoàn có PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang; TS Nguyễn Trần Thiện Khánh - Trưởng phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học, Thư ký đề tài, cùng các thành viên nhóm nghiên cứu.

Đề tài do Trường Đại học An Giang chủ trì thực hiện và hợp tác nghiên cứu cùng Viện Môi trường và Tài nguyên ĐHQG-HCM. Đề tài do TS Đỗ Thị Thu Huyền – Trưởng phòng Quản lý khoa học - Quan hệ đối ngoại, Viện Môi trường và Tài nguyên ĐHQG-HCM làm chủ nhiệm.

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu đề xuất và triển khai trình diễn được các mô hình trang trại sinh thái tập trung khép kín hướng đến không phát thải, có ứng dụng các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên tại chỗ, quản lý hợp lý chất thải phát sinh và bảo vệ môi trường, nhằm góp phần duy trì và phát triển sinh kế bền vững cho các cộng đồng dân cư nông thôn trên địa bàn An Giang, cũng như các khu vực có các đặc điểm tương tự khác ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Trường Đại học An Giang và Viện Môi trường và Tài nguyên ĐHQG-HCM trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả của các mô hình nông nghiệp nông thôn tại các địa phương của tỉnh An Giang. Bên cạnh đó, đề tài còn góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, xuất bản quốc tế của Trường Đại học An Giang. Dự kiến sẽ có 01 tiến sĩ và 04 thạc sĩ được hỗ trợ đào tạo, 03 bài báo được xuất bản trong nước và 01 bài báo được xuất bản quốc tế, 01 sáng chế được đăng ký.

Đề tài được phê duyệt thực hiện trong trong 30 tháng (từ tháng 10/2021 đến hết tháng 03/2023) và dự kiến sẽ báo cáo tổng kết vào tháng 3/2024.

Đến thời điểm hiện tại, nhóm nghiên cứu đã thực hiện một số nội dung: (1) Tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước về các chủ đề liên quan đến đề tài; (2) Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và dự báo diễn biến của các vấn đề có liên quan đến hoạt động của các trang trại nông nghiệp tập trung tại địa bàn An Giang và vùng phụ cận nằm trong khu vực tứ giác Long Xuyên; (3) Nghiên cứu đề xuất các mô hình và giải pháp phát triển trang trại sinh thái và vùng sản xuất nông nghiệp tập trung tại khu vực An Giang và vùng phụ cận; (4) Nghiên cứu đề xuất và xây dựng 3 mô hình trình diễn thí điểm cho các đối tượng cây ăn quả xuất khẩu, chăn nuôi quy mô trang trại và nuôi - chế biến cá nước ngọt hướng đến phát thải bằng 0 và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm nghiên cứu sẽ triển khai nội dung còn lại của đề tài: Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường từ kết quả thực hiện các mô hình; Chuyển giao các mô hình cho các địa phương tại An Giang để làm cơ sở nhân rộng, và đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích hiệu quả của mô hình đến môi trường và sinh kế của người dân; Sản phẩm dạng I, II, III (*).

Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ và các thành viên nhóm nghiên cứu đã có nhiều trao đổi về các nội dung công việc của đề tài, việc sử dụng kinh phí và hoàn thiện các báo cáo.

Thay mặt đoàn công tác, PGS.TS Trần Đỗ Đạt - Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị nhóm nghiên cứu cần rà soát, cập nhật các báo cáo; sớm triển khai đấu thầu mua sắm trang thiết bị; hoàn thiện nhật ký đề tài và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các công việc để đề tài được nghiệm thu đúng tiến độ.

Lê Mỹ - TV

(*) Thông tin thêm:

Sản phẩm dạng I: Mô hình 1, 2, 3

- MH1: Mô hình hệ thống nông nghiệp hữu cơ không phát thải (Organic agro-based zero emission system) áp dụng cho cây ăn quả xuất khẩu.

- MH2: Mô hình hệ thống sinh học tích hợp (integrated biosystem) liên kết giữa các trại chăn nuôi gia súc quy mô công nghiệp.

- MH3: Mô hình nuôi và chế biến thủy sản nước ngọt theo hướng sinh thái khép kín (Closed ecosystem).

Sản phẩm dạng II: Hoàn thành 5 bộ báo cáo khoa học.

Sản phẩm dạng III: Đăng 3 bài báo trên tạp chí trong nước, đăng 1 bài tạp chí quốc tế, đăng 2 bài Proceedings của các hội nghị hội thảo trong nước và ngoài nước, đào tạo 4 thạc sĩ và hỗ trợ 1 nghiên cứu sinh hoàn thành chuyên đề, đăng ký 1 bằng sáng chế.

HÌNH ẢNH


Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ KHCN và nhóm thực hiện đề tài cấp Nhà nước
TS Đỗ Thị Thu Huyền – Chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ thực hiện
GS.TS Lê Thanh Hải – Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên ĐHQG-HCM phát biểu
TS Nguyễn Trần Thiện Khánh – Trưởng phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học Trường ĐHAG, Thư ký đề tài phát biểu
Đồng chí Vũ Văn Đạt - Chuyên viên Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên đóng góp ý kiến cho nhóm nghiên cứu
PGS.TS Trần Đỗ Đạt - Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước Bộ KHCN phát biểu kết luận
PGS.TS Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác
TIN LIÊN QUAN