Tiếp và làm việc với đoàn khảo sát Dự án Hợp tác đổi mới giáo dục Đại học (PHER)

Ngày 10/6/2022, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn khảo sát của dự án Dự án Hợp tác đổi mới giáo dục Đại học (PHER)

Dự án PHER là sáng kiến kéo dài 5 năm, nằm trong khung Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục Đại học của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) nhằm hiện đại hóa các Đại học hàng đầu của Việt Nam, trong đó có Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và hỗ trợ phát triển hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Đoàn khảo sát có TS. Nguyễn Kim Dung – Trưởng đoàn. Tiếp đoàn công tác có PGS. TS Hồ Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng và lãnh đạo, giảng viên, chuyên viên các phòng ban, trung tâm. 
Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã lấy ý kiến và trao đổi cùng các thành viên tham dự 04 nội dung. Các nội dung về quản trị đại học: cơ chế quản lý hiệu quả công việc, cơ chế quản lý hệ thống thông tin, cơ chế quản lý tài chính, hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ, chính sách hỗ trợ và khuyến khích bình đẳng giới. Các nội dung về giảng dạy và học tập: quy trình làm việc phục vụ công tác kiểm định chương trình đào tạo, cơ chế hỗ trợ đổi mới trong dạy và học, đào tạo trực tuyến. Các nội dung nghiên cứu khoa học: cơ chế quản lý và hỗ trợ nghiên cứu khoa học, chính sách hỗ trợ, tài trợ và khen thưởng, mạng lưới nghiên cứu học thuật liên kết với các trường bên ngoài, tham gia các mạng lưới học thuật trong và ngoài nước. Các nội dung về hợp tác Đại học – Doanh nghiệp: chính sách giúp nâng cao khả năng sẵng sàng làm việc của sinh viên, sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động giảng dạy/học tập và thiết kế/cải tiến chương trình đào tạo, chính sách và việc triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên đang học, học tập suốt đời và tốt nghiệp tìm việc làm.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Hiệu trưởng Hồ Thanh Bình gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác đã dành thời gian đến làm việc với Trường. Phó Hiệu trưởng tin rằng Dự án PHER sẽ có những giải pháp thiết thực để hỗ trợ Trường đổi mới và ngày càng phát triển trong tương lai.

Hữu Nghị - TV

HÌNH ẢNH


Phó Hiệu trưởng Hồ Thanh Bình, đại diện lãnh đạo các phòng ban của Trường cùng Đoàn khảo sát
Phó Hiệu trưởng Hồ Thanh Bình phát biểu cảm ơn
TS Nguyễn Kim Dung – Trưởng đoàn khảo sát trao đổi thông tin cùng các giảng viên
TS Nguyễn Thục Quyên – Thành viên đoàn khảo sát trao đổi thông tin cùng các chuyên viên phòng ban, trung tâm
Phiên làm việc của Đoàn khảo sát với giảng viên
Giảng viên tham dự trao đổi thông tin cùng Đoàn khảo sát
Phiên làm việc của Đoàn khảo sát với chuyên viên phòng ban, trung tâm
TIN LIÊN QUAN