Trường Đại học An Giang đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 8 Chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

Trường Đại học An Giang có 08 chương trình đào tạo được Hội đồng Đảm bảo chất lượng Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á cấp chứng nhận đạt chuẩn chất lượng quốc tế AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance)

08 Chương trình được công nhận bởi Tổ chức AUN-QA gồm: Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Toán học, Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ Thông tin và Kỹ thuật phần mềm

TIN LIÊN QUAN