Văn bản về công tác đào tạo đại học

Văn bản về công tác đào tạo đại học

- Văn bản - Quy chế của Bộ GDĐT; ĐHQG - HCM: Xem tại đây!
- Văn bản - Quy chế của Trường về hình thức Giáo dục chính quy: Xem tại đây!
- Văn bản - Quy chế của Trường về hình thức  Giáo dục thường xuyên: Xem tại đây!

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN