Viên chức, người lao động Trường Đại học An Giang học tập pháp luật

Ngày 6/6/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức buổi tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật dành cho viên chức, người lao động và sinh viên ngành Luật của Trường.

Hoạt động này nhằm góp phần giúp viên chức và sinh viên chuyên ngành Luật nâng cao nhận thức chung về pháp luật, cũng như hiểu biết các nội dung cơ bản của những văn bản pháp luật mới được ban hành.

Tại buổi tuyên truyền, ông Cao Thanh Sơn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang đã giới thiệu những nội dung đáng chú ý trong Luật Đất đai 2024 và Luật Nhà ở 2023.

Buổi tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật đã cung cấp nhiều thông tin mới, giúp mở rộng kiến thức pháp luật cho người tham dự về lĩnh vực đất đai và nhà ở. Từ đó, đáp ứng tốt nhu cầu đời sống cũng như trong công việc của viên chức và sinh viên Trường Đại học An Giang.

Hữu Nghị - TV

HÌNH ẢNH


Toàn cảnh buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Ông Cao Thanh Sơn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang, báo cáo viên
TIN LIÊN QUAN