Xét duyệt 02 đề cương nghiên cứu chuyên ngành Chăn nuôi Thú y

Vừa qua, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành Chăn nuôi Thú y bằng hình thức trực tuyến.

Đề tài “Ảnh hưởng mức xơ trung tính trong khẩu phần đến tiêu hóa dưỡng chất thức ăn và sinh khí Mêtan ở bò F1 (Charolais x Lai Zebu) giai đoạn từ 9 đến 16 tháng tuổi” do ThS Nguyễn Bình Trường làm chủ nhiệm; CN Nguyễn Thị Bích Hạnh, TS Nguyễn Bá Trung, BS Lê Tấn Lợi, CN Lê Trần Kiên làm thành viên. 

Mục tiêu của đề tài là xác định ảnh hưởng của mức NDF đến sự tiêu hóa OM, sinh khí CH4 và CO2 trong điều kiện invitro gas; xác định hàm lượng NDF thích hợp trong khẩu phần ở điều kiện invitro đối với bò lai Charolais 9 đến 16 tháng tuổi. 

Kết quả của đề tài sẽ làm nền tảng để nhân rộng mô hình nuôi dưỡng bò thịt chất lượng
cho các địa phương đồng thời là tiền đề cho bước nghiên cứu tiếp theo nhằm tạo ra bảng
tiêu chuẩn về nhu cầu dinh dưỡng bò lai chuyên thịt tại Việt Nam. 

Đề tài được Hội đồng duyệt thực hiện với 85/100 điểm.

Đề tài “Nghiên các yếu tố liên quan đến khả năng sinh miễn dịch sau tiêm phòng dại trên chó, mèo và các yếu tố ảnh hưởng đến ý thức tiêm phòng dại cho thú của chủ nuôi” do TS Nguyễn Phi Bằng làm chủ nhiệm; TS Ngô Thụy Bảo Trân, TS Lê Thị Thúy Hằng, TS Nguyễn Bá Trung, TS Nguyễn Thị Hạnh Chi, CN Nguyễn Thị Bích Hạnh làm thành viên.

Mục tiêu của đề tài là xác định các yếu tố liên quan đến khả năng sinh miễn dịch của chó, mèo sau tiêm phòng (tuổi, giống, tiền sử bệnh, thể trạng thú...); các yếu tố ảnh hưởng đến ý thức tiêm phòng bệnh dại cho thú của chủ nuôi (kinh tế, nhận thức, mục đích nuôi, trình độ...)
Kết quả của đề tài sẽ là cơ sở cho nghiên cứu nâng cao các biện pháp kiểm soát các bệnh truyền nhiễm khác trên thú cảnh, đặc biệt là chó, mèo, đồng thời là cơ sở khoa học cho việc xây dựng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, tiến tới loại trừ bệnh dại tại khu vực ĐBSCL và góp phần bảo vệ sức khỏe con người.

Đề tài được Hội đồng duyệt thực hiện với 84.2/100 điểm.

Thanh Trúc - TV

HÌNH ẢNH


TS Nguyễn Phi Bằng báo cáo tóm tắt đề cương chi tiết đề tài “Nghiên các yếu tố liên quan đến khả năng sinh miễn dịch sau tiêm phòng dại trên chó, mèo và các yếu tố ảnh hưởng đến ý thức tiêm phòng dại cho thú của chủ nuôi”
ThS Nguyễn Bình Trường báo cáo tóm tắt đề cương chi tiết đề tài “Ảnh hưởng mức xơ trung tính trong khẩu phần đến tiêu hóa dưỡng chất thức ăn và sinh khí Mêtan ở bò F1 (Charolais x Lai Zebu) giai đoạn từ 9 đến 16 tháng tuổi”
PGS.TS Hồ Thanh Thâm – Phó Trưởng Bộ môn Chăn nuôi, Trường Đại học Cần Thơ góp ý cho đề tài
TIN LIÊN QUAN