Xét duyệt 2 đề cương chi tiết đề tài cấp ĐHQG-HCM (loại C)

Vừa qua, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã họp trực tuyến xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C năm 2023.

Đề tài thứ nhất là “Năng suất sinh trưởng của dế ta (Gryllus bimaculatus De Geer, 1773) và ảnh hưởng của tuổi thu hoạch, phương pháp chế biến, bảo quản đến giá trị dinh dưỡng của bột dế” do TS Bùi Phan Thu Hằng – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Đề tài gồm các mục tiêu: (1) Xác định độ tuổi thích hợp của dế ta cho năng suất sinh trưởng, hàm lượng protein và chất lượng protein cao nhất; (2) Xác định các đặc tính, dinh dưỡng của protein trong bột dế trống và dế mái, đánh giá khả năng ứng dụng bột dế trong thực phẩm; (3) Xác định quy trình sấy lên độ ẩm cuối, giá trị cảm quan và khả năng bảo quản của sản phẩm; (4) Xác định sự thay đổi tính chất của protein bột dế trong quá trình sấy ở nhiệt độ khác nhau; (5) Xác định sự thay đổi tính chất của protein trong quá trình bảo quản.

Theo Hội đồng khoa học, kết quả của đề tài sẽ mở ra hướng chăn nuôi mới, có thể phát triển kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam. Kết quả, đề tài đạt 88,6 /100 điểm và được thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Đề tài thứ hai là “Ứng dụng prebiotic sản xuất từ vi khuẩn Lactobacillus plantarum trong công tác phòng bệnh và tăng tỷ lệ sống trên Lươn đồng (Monopterus albus) giai đoạn giống” do ThS Nguyễn Thị Thúy Hằng – Giảng viên Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài là xác định được tác nhân gây bệnh chính trên lươn đồng giống, bằng cách phân lập, định danh và tái phân lập định danh vi khuẩn gây bệnh; đồng thời tìm ra được nồng độ prebiotic thích hợp trong phòng bệnh nhiễm khuẩn trên lươn đồng giai đoạn giống. Việc phân lập, định danh vi khuẩn gây bệnh được tác giả thực hiện bằng các bố trí thí nghiệm và ứng dụng thực địa để đánh giá kết quả một cách chính xác và khách quan.

Kết quả, đề tài đạt 84,7 /100 điểm và được thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Bạch Tuyết - TV
 

HÌNH ẢNH


TS Bùi Phan Thu Hằng – Chủ nhiệm đề tài 1 báo cáo tóm tắt đề cương chi tiết
ThS Nguyễn Thị Thúy Hằng – Chủ nhiệm đề tài 2 báo cáo tóm tắt đề cương chi tiết
TIN LIÊN QUAN