Xét duyệt 2 đề cương chi tiết đề tài của Bộ môn Chăn nuôi – Thú y

Ngày 20/10/2022, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp trực tuyến để xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG–HCM năm 2023 do giảng viên Bộ môn Chăn nuôi – Thú y, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Đề tài thứ nhất là “Nghiên cứu sử dụng bột vỏ cà rốt (Daucus carota L.) trong chăn nuôi gà đẻ” do TS Nguyễn Tuyết Giang chủ nhiệm.
Đề tài nhằm tối ưu hóa quy trình sấy tạo chế phẩm bột vỏ cà rốt (Daucus carota L.) và chọn ra mức bổ sung bột vỏ cà rốt phù hợp trong khẩu phần của gà đẻ để tăng năng suất và chất lượng trứng; từ đó cải thiện hiệu quả kinh tế của mô hình chăn nuôi gà đẻ.
Theo Hội đồng, kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học cao, có thể áp dụng tại các cơ sở chế biến thức ăn hoặc trang trại chăn nuôi gia cầm đẻ trứng theo định hướng sản xuất nông nghiệp sạch. Đề tài đạt 85.3/100 điểm và được thống nhất cho thực hiện.
Đề tài thứ hai là “Ảnh hưởng của việc bổ sung cỏ linh lăng (Medicago sativa L.) trong khẩu phần đến tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất và năng suất của vịt Grimaud” do TS Lê Thị Thúy Hằng chủ nhiệm.
Đề tài nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của cỏ linh lăng với các mức bổ sung khác nhau đến tỷ lệ tiêu hóa, khả năng tăng trưởng, khối lượng xuất chuồng, năng suất, chất lượng thịt của vịt Grimaud được nuôi tại tỉnh An Giang.
Theo Hội đồng, việc nghiên cứu sử dụng cỏ linh lăng làm nguyên liệu bổ sung vào thức ăn gia cầm, đặc biệt là thủy cầm, sẽ góp phần bổ sung nguyên liệu giàu dinh dưỡng cung cấp cho vật nuôi, tạo ra sản phẩm chăn nuôi chất lượng cao. Đề tài đạt 81.8/100 điểm và được thống nhất cho thực hiện.

Cẩm Thiêu – TV
 

HÌNH ẢNH


TS Lê Thị Thúy Hằng báo cáo đề cương trước hội đồng
TS Nguyễn Tuyết Giang báo cáo đề cương trước hội đồng
TIN LIÊN QUAN