Xét duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022-2023

Vừa qua, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022-2023 bằng hình thức trực tuyến.

Hội đồng đã xét duyệt 14 đề tài; trong đó có 5 đề tài về lĩnh vực Chăn nuôi, 4 đề tài về lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn, 3 đề tài về lĩnh vực Khoa học cây trồng – Công nghệ sinh học, 2 đề tài về lĩnh vực Toán học.
Các thành viên của Hội đồng đã xét duyệt danh mục đề tài dựa trên những yêu cầu như: Tính mới, tính cần thiết, mục tiêu, nội dung nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Thông qua ý kiến đánh giá của Tổ chuyên môn thuộc từng lĩnh vực để đi đến kết quả cuối cùng được tính trên phiếu bầu chọn. Đối với những đề tài đã được duyệt, Hội đồng yêu cầu các tác giả hoàn chỉnh đề cương chi tiết và nộp về Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học theo đúng quy định.

Bạch Tuyết - TV
 

HÌNH ẢNH


Toàn cảnh hội đồng
TIN LIÊN QUAN