Xét duyệt đề cương 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C

Ngày 23/5/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết của 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C.

1. Đề tài “Nghiên cứu thu nhận Glutathione thô từ sinh khối Saccharomyces sp. nuôi cấy trong môi trường nước Thốt nốt tại vùng Thất Sơn, An Giang” do TS Đoàn Thị Minh Nguyệt – Giảng viên Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Đề tài được nghiên cứu với các mục tiêu: Xác định nguồn nấm men bản địa có khả năng sinh tổng hợp glutathione trong môi trường nước Thốt nốt tại vùng Thất Sơn, An Giang; Xác định các điều kiện ảnh hưởng đến sinh khối và sinh tổng hợp glutathione; Đánh giá khả năng tách chiết và thu nhận glutathione từ sinh khối nấm men.

Đề tài đạt 81.7/100 điểm và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành.

2. Đề tài “Nghiên cứu trích ly, bao vi nang tinh dầu vỏ chanh (Citrus latifolia) và ứng dụng trong bảo quản quả đu đủ (Carica papaya)” do ThS Vũ Thị Thanh Đào – Giảng viên Bộ môn Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Đề tài được nghiên cứu đánh giá chất lượng tinh dầu vỏ chanh (Citrus latifolia.) trồng tại tỉnh An Giang nhằm xác định phương pháp chiết xuất và bao vi nang phù hợp để tăng chất lượng và khả năng bảo quản của tinh dầu. Ngoài ra, nghiên cứu còn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng tinh dầu vỏ chanh vi nang trong việc kéo dài thời gian bảo quản quả đu đủ.

Đề tài đạt  83.3/100 điểm và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành.

Thanh Trúc – TV

HÌNH ẢNH


TS. Đoàn Thị Minh Nguyệt – Giảng viên Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên báo cáo đề cương
TS Huỳnh Ngọc Thanh Tâm – Trường ĐH Cần Thơ phản biện đề tài
ThS Vũ Thị Thanh Đào – Giảng viên Bộ môn Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên báo cáo đề cương
PGS.TS Nguyễn Thị Lan Phi – Trường ĐH Bách khoa phản biện đề tài
PGS.TS Nhan Minh Trí – Trường ĐH Cần Thơ phản biện đề tài
TIN LIÊN QUAN