Xét duyệt đề cương chi tiết 02 đề tài cấp ĐHQG-HCM (loại C) về lĩnh vực Chăn nuôi

Ngày 16/5/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương đề 02 đề tài cấp ĐHQG-HCM, loại C về lĩnh vực Chăn nuôi.

Đề tài “Ảnh hưởng của sự kết hợp nguồn thức ăn thô đến tiêu hóa, tăng khối lượng và lượng khí phát thải của dê thịt” do TS Nguyễn Bình Trường, ThS Hồ Xuân Nghiệp, ThS Trần Trung Tuấn – Giảng viên Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên đồng chủ nhiệm.

1. Đề tài được nghiên cứu với các mục tiêu: Xác định thành phần dưỡng chất, tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ và lượng khí mêtan sinh ra từ nguồn thức ăn thô sử dụng trong chăn nuôi dê thịt; Nghiên cứu kết hợp các nguồn cây thức ăn từ họ hòa thảo, họ đậu, phụ phẩm và nhóm thức ăn khác; Ảnh hưởng sự kết hợp nguồn thức ăn thô đến tiêu thụ, tiêu hóa dưỡng chất, tích lũy nitơ và sinh khí mêtan trên dê thịt; Ảnh hưởng sự kết hợp nguồn thức ăn thô đến tiêu thụ thức ăn và tăng khối lượng dê thịt.

Kết quả của đề tài sẽ làm nền tảng để nhân rộng mô hình nuôi dưỡng dê thịt cho các địa phương, đồng thời là tiền đề cho bước nghiên cứu tiếp theo nhằm tạo ra bảng tiêu chuẩn về nhu cầu dinh dưỡng dê lai thịt tại Việt Nam.

Để bám sát nội dung nghiên cứu, Hội đồng đề nghị đổi tên đề tài thành “Ảnh hưởng của sự kết hợp nguồn thức ăn thô đến tiêu hoá, tăng khối lượng và ước lượng khí phát thải mêtan của dê lai Boer”. Đề tài đạt 83/100 điểm và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành.

2. Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của thay thế đậu nành ly trích bằng lá mít đến tiêu hóa dưỡng chất và sinh khí mêtan trên dê thịt” do TS Nguyễn Bình Trường, ThS Vũ Ngọc Hoài, TS Nguyễn Thị Hạnh Chi – Giảng viên Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên đồng chủ nhiệm.

Đề tài được nghiên cứu với các mục tiêu: Xác định tỷ lệ thay thế đạm thô của lá mít đối với đạm thô của đậu nành ly trích trên khả năng tiêu thụ thức ăn, tiêu hóa dưỡng chất và sinh khí mêtan trên dê thịt.

Kết quả của đề tài sẽ là cơ sở khoa học để tiếp tục nghiên cứu về dinh dưỡng như: xây dựng quy trình nuôi dưỡng và vỗ béo dài hạn dê lai chuyên thịt.

Đề tài đạt 83/100 điểm và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành.

Lê Mỹ - TV

HÌNH ẢNH


TS Nguyễn Bình Trường - Khoa NN-TNTN báo cáo đề cương chi tiết
TIN LIÊN QUAN