Xét duyệt đề cương chi tiết 03 đề tài cấp ĐHQG-HCM, loại C

Ngày 17/5/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết của 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C.

1. Đề tài “Nghiên cứu ý định sử dụng chatbot theo ngữ cảnh của khách hàng trong lĩnh vực giáo dục” do TS Nguyễn Thị Minh Hải – Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh làm chủ nhiệm.

Đề tài được nghiên cứu với các mục tiêu: Tìm hiểu nhu cầu sử dụng chatbot của khách hàng và đặc tính của chatbot mà khách hàng mong muốn; Đo lường sự tác động của các yếu tố tác động đến ý định sử dụng chatbot theo ngữ cảnh của khách hàng.

Đề tài đạt 82/100 điểm và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành.

2. Đề tài “Ảnh hưởng của Marketing xanh đến lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” do TS Lưu Thị Thái Tâm – Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh làm chủ nhiệm.

Đề tài được nghiên cứu với các mục tiêu: Tìm hiểu thực trạng nhận thức và áp dụng chiến lược Marketing xanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long; Phân tích tác động của các thành phần Marketing xanh đến hiệu quả kinh doanh và đến lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Kiểm định vai trò ảnh hưởng trung gian của lợi thế cạnh tranh đối với sự ảnh hưởng của các thành phần Marketing xanh đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.

Đề tài đạt 78/100 điểm và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành.

3. Đề tài “Nghiên cứu chế biến sản phẩm (nem chua và xíu mại) từ thịt cá nàng hai (Notopterus chitala) được nuôi tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang” do TS Nguyễn Duy Tân – Phó trưởng Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Đề tài được nghiên cứu với các mục tiêu: Xây dựng được 02 sơ đồ quy trình chế biến sản phẩm (nem chua và xíu mại từ thịt cá nàng hai với các thông số cụ thể ở mức độ nghiên cứu thí nghiệm; Tạo ra 02 sản phẩm mới (nem chua và xíu mại từ thịt cá nàng hai có chất lượng cảm quan khá và được người tiêu dùng chấp nhận.

Đề tài đạt 82.2/100 điểm và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành.

Thanh Trúc – TV

HÌNH ẢNH


TS Nguyễn Duy Tân – Phó trưởng Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên báo cáo tóm tắt đề tài
TS Nguyễn Thị Minh Hải – Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh báo cáo tóm tắt đề tài
TS Lưu Thị Thái Tâm – Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh báo cáo tóm tắt đề tài
PGS.TS Huỳnh Trường Huy – Trường Đại học Cần Thơ phản biện đề tài
TS Phùng Thanh Bình – Trường Đại học Kinh tế Luật phản biện đề tài
TIN LIÊN QUAN