Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài cấp ĐHQG-HCM, loại C

Ngày 15/5/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG–HCM, loại C “Đánh giá tiềm năng xử lý chất thải nông nghiệp sau thu hoạch tại tỉnh An Giang trong điều kiện biến đối khí hậu, nhằm phát triển thị trường tín chỉ carbon”. Đề tài do TS Trần Ngọc Châu – Giảng viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường làm chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu: (1) Đánh giá hiện trạng phát thải, xử lý rơm rạ sau thu hoạch của các hộ dân trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang và ước tính lượng khí CO2 phát thải khi rơm rạ được đốt sau mỗi mùa vụ thu hoạch; (2) Đề xuất các giải pháp chuyển đổi hình thức đốt rơm rạ sang hình thức khác, tính toán khả năng giảm phát thải khí CO2 và mang lại lợi ích kinh tế khi tận dụng chất thải rơm rạ sau thu hoạch làm Biomass và một số sản phẩm khác; đồng thời dựa trên cơ sở tính toán lượng khí CO2 giảm thải và định hướng chuyển đổi theo đơn vị tín chỉ Carcon, góp phần phát triển thị trường tín chỉ carbon trong nước.

Kết quả của nghiên cứu sẽ là cơ sở để thực hiện các nghiên cứu tiếp theo về giải pháp xử lý chất thải nông nghiệp sau thu hoạch, tính toán được giá trị cho mỗi đơn vị tín chỉ cacbon nhằm đóng góp vào phát triển thị trường cacbon hiện nay. Bên cạnh đó, kết quả này sẽ góp phần vào việc giảm các yếu tố gây biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra trong vùng; có tác động tích cực đến cộng đồng, các nhà quản lý và nhà lập chính sách trong việc phát triển nông nghiệp bền vững. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng sẽ hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu, đào tạo, cơ quan quản lý nhà nước trong việc chuyển đổi hình thức đốt rơm rạ sang hình thức khác nhằm giảm tác hại của biến đổi khí hậu cho khu vực.

Để bám sát mục tiêu và phương pháp nghiên cứu, Hội đồng đề nghị đổi tên đề tài thành “Đánh giá tiềm năng xử lý rơm rạ tại huyện thoại sơn tỉnh An Giang, nhằm phát triển thị trường tín chỉ carbon”. Đề tài đạt 84/100 điểm và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành.

Cẩm Thiêu – TV

HÌNH ẢNH


TS Trần Ngọc Châu – Giảng viên Khoa KT-CN-MT báo cáo đề cương chi tiết đề tài
Đề tài “Đánh giá tiềm năng xử lý chất thải nông nghiệp sau thu hoạch tại tỉnh An Giang trong điều kiện biến đối khí hậu, nhằm phát triển thị trường tín chỉ carbon”
TIN LIÊN QUAN