Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài cấp ĐHQG-HCM (loại C) về lĩnh vực Toán học

Vừa qua, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài cấp ĐHQG-HCM, loại C “Ứng dụng phương pháp Bayes hiện đại cho các mô hình cấu trúc giai đoạn và mô hình hồi quy logistics”. Đề tài do TS Phạm Thị Thu Hoa – Giảng viên Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.

Đề tài được nghiên cứu với các mục tiêu: Áp dụng phương pháp Bayes ABC-SMC để ước lượng tham số cho mô hình cấu trúc giai đoạn trong trường hợp không xuất hiện tỷ lệ tử vong và xuất hiện tỷ lệ tử vong; Áp dụng thuật toán để mô phỏng ra mẫu ngẫu nhiên mà ở đó có thể kiểm soát được sự xuất hiện của dữ liệu tách biệt với bất kì cỡ mẫu và số chiều của biến độc lập được cho; Đề xuất phương pháp Bayes để ước lượng tham số cho mô hình hồi quy logistics trong trường hợp số liệu không có sự tách biệt và xuất hiện sự tách biệt.

Kết quả của đề tài có thể triển khai vào việc giải quyết một số mô hình toán học với dữ liệu thực tế trong các lĩnh vực y học, sinh học và nông nghiệp. Đề tài sẽ là nguồn tài liệu giảng dạy và nghiên cứu hữu ích cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu.

Đề tài được 88,7 điểm và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành.

Lê Mỹ - TV

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN