Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài cấp ĐHQG-HCM (loại C) về lĩnh vực Toán học

Ngày 22/5/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG–HCM, loại C về lĩnh vực Toán học.

Đề tài “Thiết kế và sử dụng đánh giá xác thực trong dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông” do TS. Nguyễn Phương Thảo – Trưởng Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu: (1) Tìm hiểu thực trạng sử dụng đánh giá xác thực trong dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông hiện nay; (2) Đề xuất quy trình thiết kế và một số biện pháp sử dụng đánh giá xác thực trong dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông; (3) Thực nghiệm và kiểm tra tính khả thi, hiệu quả của quy trình thiết kế và một số biện pháp đã đề xuất.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần làm rõ cơ sở lý luận về đánh giá và đánh giá xác thực, khẳng định vai trò quan trọng của đánh giá xác thực trong giảng dạy, đặc biệt là đối với môn Toán theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh THPT. Đề tài cũng góp phần xây dựng quy trình thiết kế, đề xuất các biện pháp sử dụng đánh giá xác thực phù hợp với yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kết quả nghiên cứu sẽ là nguồn tài liệu tham khảo, tư liệu, công cụ dạy học cho giáo viên dạy Toán tại các trường THPT và sinh viên ngành sư phạm Toán, giúp nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra, đánh giá và giảng dạy.

Đề tài đạt 87,8 /100 điểm và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành.

Cẩm Thiêu – TV

HÌNH ẢNH


Đề tài “Thiết kế và sử dụng đánh giá xác thực trong dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông”
TS Nguyễn Phương Thảo – Trưởng Khoa Sư phạm, Chủ nhiệm đề tài báo cáo đề cương nghiên cứu
TIN LIÊN QUAN