Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài loại C cấp ĐHQG – HCM

Ngày 17/10, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã họp trực tuyến để xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG–HCM năm 2023.

Đề tài “Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tuyến cơ sở tỉnh An Giang” do ThS Lê Thị Hồng Hạnh – Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm; ThS Trần Thị Huyền, TS Lê Minh Công, CN Lê Xuân Giới làm thành viên.
Đề tài được nghiên cứu với mục tiêu đánh giá được mức độ sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tuyến cơ sở; xác định các yếu tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tuyến cơ sở, từ đó đề xuất mô hình tự chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên y tế tuyến cơ sở.
Theo Hội đồng, nội dung nghiên cứu của đề tài phong phú, logic và thuyết phục. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho ngành y tế có đánh giá đúng hơn về sức khỏe của nhân viên y tế tỉnh nhà. Đề tài đạt 78.4/100 điểm và được cho tiến hành thực hiện.

Thanh Trúc - TV
 

HÌNH ẢNH


ThS Lê Thị Hồng Hạnh – NCV Trung tâm Nghiên cứu KHXH & NV báo cáo tóm tắt đề cương chi tiết
TS Nguyễn Nữ Nguyệt Anh – Trưởng khoa Xã hội học, Trường ĐH KHXH & NV phản biện
TIN LIÊN QUAN