Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C

Ngày 31/5/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C năm 2024.

Đề tài “Nghiên cứu khả năng chuyển đổi trạng thái của khí NO hấp phụ trên Cu(110) ứng dụng cho công tắc chuyển đổi phân tử bằng tính toán lý thuyết phiếm hàm mật độ” do TS Phạm Ngọc Thanh – Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường làm chủ nhiệm đề tài.

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá và giải thích cơ chế tương tác giữa khí NO hấp phụ trên bề mặt Cu(110) với đầu dò chức năng Cu và đầu dò chức năng có phân tử NO. Để đạt được điều này, có ba nội dung được lên kế hoạch để thực hiện: (1) Tương tác giữa khí NO hấp phụ trên Cu(110) với đầu dò kim loại Cu; (2) tương tác giữa khí NO hấp phụ trên Cu(110) với đầu dò kim loại Cu có hấp phụ khí NO; (3) Giải thích sự khác nhnau giữa tương tác NO/Cu(110) với đầu dò kim loại Cu có và không khí NO.

Đây là nghiên cứu mang tính mới, sáng tạo, đóng góp quan trọng cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Đề tài đạt 78,3/100 điểm và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành.

Mỹ Nhi – P.QLKH&ĐTSĐH

HÌNH ẢNH


TS Phạm Ngọc Thanh – Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo đề cương chi tiết
TS Trần Nguyên Lân – Trường Đại học Quốc tế phản biện đề tài
PGS.TS Đỗ Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng phát biểu
TIN LIÊN QUAN