Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Ngày 17/1/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

Đề tài “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất bưởi VietGap và bưởi truyền thống: trường hợp huyện Châu Phú – An Giang” do TS Nguyễn Lan Duyên – Giảng viên Bộ môn Kinh tế Tổng hợp, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh làm chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu: (1) Phân tích thực trạng sản xuất và tiêu thụ bưởi theo tiêu chuẩn Vietgap và bưởi truyền thống; (2) Hiệu quả kinh tế trong sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn VietGap và bưởi truyền thống của nhà vườn ở huyện Châu Phú, An Giang; (3) Sự ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn Vietgap và bưởi truyền thống; (4) Đề xuất các giải pháp giúp nhà vườn nâng cao hiệu quả kinh tế và nhân rộng mô hình trồng bưởi hiệu quả ở Châu Phú, An Giang.

Để phù hợp với nội dung và thực tiễn nghiên cứu, Hội đồng thống nhất đề nghị đổi tên đề tài thành “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn VietGap và bưởi truyền thống: trường hợp huyện Châu Phú – An Giang”. Đề tài đạt 80,5/100 điểm và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành.

Cẩm Thiêu – TV

HÌNH ẢNH


TS Nguyễn Lan Duyên – Giảng viên Bộ môn Kinh tế Tổng hợp, Khoa KT-QTKD báo cáo đề cương chi tiết
Toàn cảnh buổi xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học
TS Đặng Hùng Vũ – Giảng viên Khoa KT&QTKD phản biện đề tài
TS Lưu Thị Thái Tâm – Giảng viên Khoa KT&QTKD phản biện đề tài
ThS Hồ Bạch Nhật – Giảng viên Khoa KT&QTKD phản biện đề tài
PGS.TS Võ Văn Thắng – Chủ tịch hội đồng phát biểu kết luận
TIN LIÊN QUAN