Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường về lĩnh vực Chăn nuôi

Ngày 20/2/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Ảnh hưởng của chế phẩm cao lương (Sorghum bicolor (L.) Moench) lên men đến năng suất và chất lượng trứng của gà Isa Brown” do TS Nguyễn Tuyết Giang – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi - Thú y, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện với mục tiêu là tìm được phương pháp lên men cao lương tối ưu bằng Saccharomyces cerevisiae và tìm được mức bổ sung tối ưu của sản phẩm men cao lương lên men trong khẩu phần của gà Isa Brown.

Theo Hội đồng khoa học, kết quả nghiên cứu của đề tài mở ra hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực sản xuất thức ăn vừa có giá trị dinh dưỡng cao, vừa có khả năng cải thiện sức khỏe cho động vật, thay thế cho kháng sinh trong chăn nuôi; góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, hạn chế lượng khí phát thải ra môi trường. Kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ cũng là định hướng phát triển nông nghiệp của nước ta.

Để phù hợp với nội dung và thực tiễn nghiên cứu, Hội đồng thống nhất đề nghị đổi tên đề tài thành “Nghiên cứu quy trình lên men và ảnh hưởng của tỷ lệ bổ sung chế phẩm cao lương (Sorghum bicolor (L.) Moench) đến năng suất và chất lượng trứng của gà Isa Brown”. Đề tài đạt 88,6/100 điểm và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành.

Cẩm Thiêu – TV 

HÌNH ẢNH


TS Nguyễn Tuyết Giang báo cáo đề cương chi tiết “Ảnh hưởng của chế phẩm cao lương (Sorghum bicolor (L.) Moench) lên men đến năng suất và chất lượng trứng của gà Isa Brown”
TIN LIÊN QUAN