Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường về lĩnh vực Kinh tế

Ngày 26/3/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu mức giá sẵn sàng chi trả của khách hàng tại thành phố Long xuyên cho dịch vụ giao thực phẩm tại nhà”. Đề tài do ThS Đoàn Vinh Thăng – Giảng Bộ môn Quản trị Kinh doanh - Marketing, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh làm chủ nhiệm.

Đề tài gồm các mục tiêu: (1) Phân tích ảnh hưởng của các thuộc tính của dịch vụ giao hang đến mức sẵn long chi trả của khách hàng cho dịch vụ này; (2) Ước lượng mức giá (phí dịch vụ) mà khách hàng tại thành phố Long xuyên mức sẵn long chi trả cho dịch vụ giao thực phẩm tại nhà; (3) Đề xuất các giải pháp trong việc thiết kế và định giá phí dịch vụ giao thực phẩm tại nhà.

Theo Hội đồng, kết quả của đề tài sẽ góp phần cung cấp bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng của các yếu tố đến mức sẵn lòng chi trả của khách hàng cho dịch vụ giao thực phẩm tại nhà; đóng góp về mặt phương pháp mô hình hoá hành vi lựa chọn của khách hàng đối với sản phẩm/dịch vụ mớ hoặc cải tiến; đồng thời, nghiên cứu này cũng sẽ là tài liệu tham khảo cho các học phần chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Marketing như: học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, học phần Nghiên cứu Marketing, học phần Phát triển sản phẩm.

Để phù hợp với nội dung và thực tiễn nghiên cứu, Hội đồng thống nhất đề nghị đổi tên đề tài thành “Nghiên cứu sự sẵn lòng chi trả của khách hàng tại thành phố Long xuyên cho dịch vụ giao thực phẩm tại nhà”.

Đề tài đạt 82.6/100 điểm và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành.

Lê Mỹ - TV

HÌNH ẢNH


ThS Đoàn Vinh Thăng – Giảng Bộ Môn Quản trị Kinh doanh - Marketing, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh chủ nhiệm đề tài
Toàn cảnh hội đồng
TS Nguyễn Thị Minh Hải - Giảng viên Bộ Môn Quản trị Kinh doanh - Marketing, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh phản biện đề tài
ThS Hồ Bạch Nhật – Giảng viên Bộ Môn Quản trị Kinh doanh - Marketing, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đóng góp ý kiến
PGS.TS Võ Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận
TIN LIÊN QUAN