Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường về lĩnh vực Nông nghiệp

Ngày 20/3/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro hoa huệ hồng Polianthes tuberosa “Pink Sapphire”.

Đề tài do ThS Diệp Nhựt Thanh Hằng – Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng được quy trình nhân giống in vitro hoa huệ hồng Polianthes tuberosa “Pink Sapphire". Đề tài được thực hiện qua các khảo sát: (1) nồng độ chất khử trùng và thời gian khử trùng tạo vật liệu ban đầu; (2) các yếu tố ảnh hưởng lên sự tái sinh chồi; (3) ảnh hưởng các loại cytokinin lên sự nhân nhanh chồi; (4) các yếu tố ảnh hưởng lên sự tạo rễ hoa huệ hồng; (5) thành phần giá thể thích hợp cho việc thuần dưỡng cây hoa huệ hồng.

Để phù hợp với nội dung và thực tiễn nghiên cứu, Hội đồng thống nhất đề nghị đổi tên đề tài thành “Quy trình nhân giống in vitro hoa huệ hồng Polianthes tuberosa “Pink Sapphire”.

Đề tài đạt 85/100 điểm và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành.

Cẩm Thiêu – TV

HÌNH ẢNH


ThS Diệp Nhựt Thanh Hằng – Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học báo cáo đề cương chi tiết “Quy trình nhân giống in vitro hoa huệ hồng Polianthes tuberosa “Pink Sapphire”
TIN LIÊN QUAN