Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học về nấm dược liệu

Ngày 11/10/2022, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã họp trực tuyến để xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG–HCM, loại C năm 2023.

Đề tài “Thu thập nguồn gene và nhân giống một số loài nấm dược liệu quý vùng Thất Sơn, An Giang” do TS Hồ Thị Thu Ba - Giảng viên Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm; ThS Văn Viễn Lương; ThS Phạm Trường An cùng bộ môn làm thành viên.
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là bảo tồn nguồn gene, thành lập ngân hàng giống và định danh 10 loài nấm dược liệu hoang dại thuộc các chi Phellinus, Inonotus, Ganoderma, Amaroderma, Magoderma, Tomophagus, Trametes, Pycnoporus,... ở vùng Thất Sơn, An Giang. Nhóm tác giả thực hiện sẽ tuyển chọn và đưa vào nuôi trồng 03 loài nấm dược liệu quý trong số các chi nấm trên ở vùng Thất Sơn, An Giang.
Kết quả, đề tài đạt 84,1/100 điểm và được thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Bạch Tuyết- TV
 

HÌNH ẢNH


TS Hồ Thị Thu Ba – Chủ nhiệm đề tài báo cáo đề cương chi tiết
PGS.TS Lê Vĩnh Phúc – Trường Đại học Cần Thơ, Phản biện 1 góp ý cho Chủ nhiệm đề tài
TIN LIÊN QUAN