Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu về lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch

Ngày 17/10,  Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã họp trực tuyến để xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG – HCM, loại C năm 2023 “Sinh kế và khả năng thích ứng linh hoạt với tình hình mới của lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Đề tài do ThS Mai Thị Vân – Ngiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang làm chủ nhiệm; các cộng sự thực hiện gồm TS Phan Thị Thanh Huyền, TS Phạm Xuân Phú, ThS Nguyễn Thị Hoài Thanh, ThS Đoàn Vĩnh Thăng, ThS Trương Chí Hùng và ThS Đàm Đức Dương.
Đề tài gồm các mục tiêu: (1) Đánh giá thực trạng vấn đề sinh kế của lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch tại tỉnh An Giang thời gian trước và trong dịch Covid-19; (2) Đánh giá khả năng thích ứng linh hoạt của lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch tại An Giang thời gian ngành du lịch bị đóng băng do Covid-19 và trong tình hình mới hiện nay; (3) Tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế và khả năng thích ứng linh hoạt với tình tình mới của lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch; (4) Đề xuất giải pháp giúp lực lượng lao động cải thiện sinh kế và nâng cao khả năng thích ứng linh hoạt với tình hình mới.
Kết quả, đề tài đạt 81,6/100 điểm và được thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Bạch Tuyết- TV
 

HÌNH ẢNH


ThS Mai Thị Vân - Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt đề cương nghiên cứu khoa học
TS Nguyễn Nữ Nguyệt Anh – Trưởng khoa Xã hội học, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn góp ý cho đề cương
TIN LIÊN QUAN