Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài thuộc lĩnh vực Xã hội – Nhân văn

Vừa qua, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022-2023. Đề tài “Nghiên cứu giáo phái Tứ Ân đạo Phật ở tỉnh An Giang và Kiên Giang” do TS Nguyễn Trung Hiếu – Giảng viên Khoa Du lịch và Văn hóa – Nghệ thuật làm chủ nhiệm; PGS.TS Võ Văn Thắng và ThS Đặng Đăng Thư làm thành viên.

Đề tài được nghiên cứu với các mục tiêu như sau: Tìm hiểu giáo phái Tứ Ân đạo Phật như thế nào và trong mối quan hệ với Phật giáo, các tôn giáo nội sinh khác ở Tây Nam Bộ; đi sâu tìm hiểu quá trình ra đời và phát triển của Tứ Ân đạo Phật; hệ thống tư tưởng giáo lý; nguồn gốc ý nghĩa của những thần linh thờ phụng trong Tứ Ân đạo Phật; tổ chức và hoạt động tôn giáo; hệ thống lễ cúng và đặc trưng nghi lễ của giáo phái; ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống tín đồ… Các mục tiêu như trên sẽ làm rõ những vấn đề về Tứ Ân đạo Phật trong quá trình hình thành, tồn tại cũng như làm nổi bật mối quan hệ giữa các tôn giáo/ giáo phái trong bức tranh đa tôn giáo vùng Nam Bộ.
Đề tài đạt 88/100 điểm và được thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Thanh Trúc – TV
 

HÌNH ẢNH


TS. Nguyễn Trung Hiếu Giảng viên Bộ môn Du lịch và VHNT báo cáo đề cương chi tiết đề tài
TIN LIÊN QUAN