Xét duyệt đề cương chi tiết và danh mục đăng ký đề tài cấp trường 2022-2023

Vừa qua, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022-2023 “Sự sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng ở thành thị đối với thịt bò hữu cơ”.

Đề tài do ThS. Hồ Bạch Nhật – Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh làm chủ nhiệm.
Mục tiêu cụ thể của đề tài là: Phân tích ảnh hưởng của các thuộc tính thịt bò hữu cơ đến WTP (Willingness to pay-WTP-sự sẵn lòng chi trả) của hộ gia đình; từ đó đưa ra đề xuất một số giải pháp phát triển thịt bò hữu cơ trên thị trường hiện nay.
Đề tài đạt 80/100 điểm, xếp loại khá và được thống nhất cho tiến hành thực hiện.
Hội đồng cũng đã xét duyệt danh mục 5 đề tài thuộc lĩnh vực Kinh tế và Du lịch. Các thành viên của Hội đồng đã xét duyệt danh mục đề tài dựa trên những yêu cầu như: Tính mới, tính cần thiết của đề tài, mục tiêu, nội dung nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Thông qua ý kiến đánh giá của Tổ chuyên môn thuộc từng lĩnh vực để đi đến kết quả cuối cùng được tính trên phiếu bầu chọn. Đối với những đề tài được duyệt, Hội đồng yêu cầu các tác giả hoàn chỉnh đề cương chi tiết và nộp về Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học theo đúng quy định.

Bạch Tuyết – TV
 

HÌNH ẢNH


ThS. Hồ Bạch Nhật – Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh báo cáo đề tài
Toàn cảnh hội đồng
TIN LIÊN QUAN