Xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Ngày 9/4/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Đánh giá mức độ giao tiếp của các hoạt động giảng dạy tiếng Anh trên lớp học tiếng Anh tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh 2018 tại tỉnh An Giang”.

Đề tài do TS Bùi Lê Diễm Trang – Trưởng Bộ môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ làm chủ nhiệm.

Đề tài được nghiên cứu với các mục tiêu: Phân tích, đánh giá mức độ giao tiếp của các hoạt động giảng dạy tiếng Anh trên lớp học tiếng Anh tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới; Xác định yếu tố ảnh hưởng đến mức độ giao tiếp của các hoạt động giảng dạy tiếng Anh được triển khai trên lớp học tiếng Anh tiểu học; Tìm ra các giải pháp được giáo viên đề xuất để tăng cường mức độ giao tiếp của các hoạt động giảng dạy tiếng Anh trên lớp học tiếng Anh tiểu học.

Đề tài đạt 85/100 điểm và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành.

Thanh Trúc – TV

HÌNH ẢNH


TS Bùi Lê Diễm Trang – Trưởng Bộ môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh báo cáo tóm tắt đề tài
TIN LIÊN QUAN