Xét duyệt đề cương “Sổ tay hướng dẫn kiến thức cơ bản giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ và chuẩn đầu ra tin học”

Ngày 12/3/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt 02 đề cương “Sổ tay hướng dẫn kiến thức cơ bản giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ và chuẩn đầu ra tin học”.

1. Đề cương “Sổ tay hướng dẫn kiến thức cơ bản giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ” do Trung tâm Ngoại ngữ làm chủ nhiệm.

Sổ tay được biên soạn gồm 4 chương: Quy định chung về chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ áp dụng cho sinh viên trình độ đại học tại Trường Đại học An Giang; chuẩn kiến thức kỹ năng ngoại ngữ yêu cầu sinh viên cần đạt sau khi ra trường; giới thiệu các loại bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến hiện nay; lộ trình học tập đáp ứng chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

2. Đề cương “Sổ tay hướng dẫn kiến thức cơ bản giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra Tin học” do Trung tâm Tin học làm chủ nhiệm.

Sổ tay được biên soạn gồm 4 chương: Giới thiệu về chứng chỉ tin học; mẹo và thủ thuật trong học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; kinh nghiệm học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hiệu quả; kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Theo Hội đồng, nội dung các sổ tay hướng dẫn là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên. Hội đồng đề nghị nhóm biên soạn nhanh chóng hoàn chỉnh nội dung sổ tay nhằm hướng dẫn kiến thức cơ bản, cung cấp kỹ năng học tập giúp cho sinh viên đạt được chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học.

Thanh Trúc – TV

HÌNH ẢNH


Hội đồng xét duyệt đề cương “Sổ tay hướng dẫn kiến thức cơ bản giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ”
Đại diện Tổ biên soạn đề cương “Sổ tay hướng dẫn kiến thức cơ bản giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học” báo cáo
TIN LIÊN QUAN