Từ ngày 12 đến ngày 14/7, Phòng Thanh tra – Pháp chế đã chủ trì việc thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn tại các Khoa, Bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu.

Đoàn thanh tra đã kiểm tra các hoạt động như: Công tác triển khai thực hiện các quy định về chuyên môn, quản lý đào tạo của nhà trường; việc thực hiện chương trình đào tạo theo năm học của các ngành và chuyên ngành ở các trình độ đào tạo và hình thức đào tạo. Trong đó, đoàn tập trung kiểm tra công tác phân công giảng dạy; công tác cố vấn học tập; công tác biên soạn và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, tài liệu tham khảo và xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đối với các học phần thuộc từng ngành đào tạo.

Bên cạnh đó, đoàn thanh tra cũng đã ghi nhận việc chấp hành lịch phân công giảng dạy của giảng viên; việc thực hiện quy định về thi cử, kiểm tra; hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập; việc tổ chức hội thi và các hoạt động khác;…

Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng đã ghi nhận các hoạt động đảm bảo chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, các hoạt động quản lý chuyên môn liên quan đến giảng viên và người học; đồng thời thu thập các minh chứng cốt lõi mà khoa, bộ môn cần lưu giữ để phục vụ đánh giá ngoài.

Công tác thanh tra là hoạt động thường xuyên nhằm giúp Ban Giám hiệu đánh giá hoạt động quản lý đào tạo, tăng cường vai trò quản lý của các Trưởng đơn vị, phát huy việc tự kiểm tra, tự phát hiện sai sót trong cơ chế quản lý chuyên môn của các đơn vị. Hoạt động này cũng giúp các đơn vị, cá nhân trong trường thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao và giúp nhà trường nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động đào tạo.

Minh Hải – P.TT-PC

TS Nguyễn Trần Nhẫn Tánh - Trưởng Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường trình bày báo cáo hoạt động của Khoa năm học 2020-2021
TS Nguyễn Trần Nhẫn Tánh - Trưởng Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường trình bày báo cáo hoạt động của Khoa năm học 2020-2021


 

Đoàn kiểm tra hướng dẫn các giảng viên của Khoa trong công tác thu thập các minh chứng phục vụ công tác đánh giá ngoài
Đoàn kiểm tra hướng dẫn các giảng viên của Khoa trong công tác thu thập các minh chứng phục vụ công tác đánh giá ngoài

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: