Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-ĐHAG ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2016 hình thức đào tạo chính quy vào ngày 17 tháng 6 năm 2016, Ban tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể đến các đơn vị có liên quan để chuẩn bị một số công việc sau đây:

=> Thông tin chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 274-DHAG-HCTH V-v phan cong chuan bi Le Tot nghiep 2016_0.pdf 3.944.397

Tin liên quan: