Ngày 3/8, Hội đồng Khoa học ĐHQG-HCM đã tổ chức đánh giá giữa kỳ đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM (loại B) “Xây dựng bộ dữ liệu các tín hiệu sinh học thủy thực vật (Macrophyte) trên mặt nước từ các kênh rạch, sông ngòi tỉnh An Giang để dự báo mức độ ô nhiễm đặc thù của nguồn nước mặt”. Đề tài do TS Nguyễn Trần Thiện Khánh – Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sau đại học, Trường Đại học An Giang chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu: Đánh giá thực trạng ô nhiễm nguồn nước mặt ở các kênh rạch, sông ngòi trên địa bàn tỉnh An Giang; Xác định sự có mặt các họ thực vật nổi trên sông, rạch đoạn chảy qua trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu mối tương quan các chỉ tiêu hóa lý và sự có mặt các loại thực vật nổi; Nghiên cứu sử dụng thực vật nổi như một chỉ thị sinh học nhằm dự báo chất lượng nguồn nước mặt tại tỉnh An Giang; Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ GIS trực tuyến bộ dữ liệu các loài thủy thực vật; Xây dựng mô hình dự báo mức độ ô nhiễm môi trường dựa vào sự phân bố, tần suất xuất hiện của thực vật thủy sinh.
Đề tài được phê duyệt thực hiện giai đoạn 2021-2023 và được triển khai tại 17 điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh An Giang.
Hiện tại, đề tài đạt một số kết quả như: Đã thu thập và tổng hợp số liệu quan trắc chất lượng nguồn nước mặt; Đã thu mẫu, phân tích chất lượng nước mặt bị tác động bởi đồ thị, khu cụm công nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại 17 vị trí, tần suất 4 đợt/ năm 2021; Đã định danh được các loài thực vật nổi; Đã thống kê số loài, tần suất xuất hiện, mặt độ các loài có mặt; Nghiên cứu cách thức tính toán chỉ số MIR.
Đề tài được Hội đồng Khoa học đánh giá cao về kế hoạch triển khai, các nội dung nghiên cứu và kết quả sơ bộ đạt được. Qua đó, Hội đồng đề nghị chủ nhiệm đề tài tiếp tục triển khai với nội dung còn lại.
Sau khi hoàn thành, những kết quả của đề tài sẽ được chuyển giao cho Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường tỉnh An Giang.

Bạch Tuyết – TV

Toàn cảnh buổi báo cáo
Toàn cảnh buổi báo cáo

 

TS. Nguyễn Trần Thiện Khánh – Chủ nhiệm đề tài
TS. Nguyễn Trần Thiện Khánh – Chủ nhiệm đề tài

 

17 vị trí quan trắc mà đề tài triển khai
17 vị trí quan trắc mà đề tài triển khai


 

Hình ảnh :

Tin liên quan: