Ngày 24-25/9/2020, Trường Đại học An Giang đã tiếp đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát chính thức. Đoàn chuyên gia thực hiện đánh giá ngoài cấp ĐHQG-HCM theo tiêu chuẩn AUN-QA đối với 4 chương trình đào tạo của Trường gồm: Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật phần mềm và Công nghệ thông tin.

Đợt khảo sát chính thức này nhằm giúp nhà trường nhận rõ điểm mạnh, điểm hạn chế trong các chương trình đào tạo; từ đó có kế hoạch cải tiến phù hợp, để tiến tới đánh giá ngoài cấp AUN-QA.
Trong hai ngày làm việc, đoàn đánh giá đã nghiên cứu báo cáo tự đánh giá, rà soát các minh chứng và phỏng vấn, trao đổi với các đối tượng có liên quan qua các phiên làm việc khác nhau. Trong đó, đoàn đã phỏng vấn trực tiếp với đại diện lãnh đạo Trường, lãnh đạo Khoa, bộ phận đảm bảo chất lượng; đại diện đội ngũ cán bộ hỗ trợ của Trường và Khoa; đại diện đội ngũ giảng viên giảng dạy trong chương trình; đại diện sinh viên; đại diện cựu sinh viên và đại diện các doanh nghiệp có sử dụng sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã khảo sát thực tế đối với hoạt động giảng dạy, học tập của Trường, tham quan các khu vực thực hành thí nghiệm cùng các hoạt động ngoại khóa tại Trường.
Trong cuộc họp với nhà trường sau khi kết thúc khảo sát, các chuyên gia của đoàn đã có những nhận định, đánh giá sơ bộ và xác định những điểm mạnh của các chương trình đào tạo xoay quanh các nội dung: Thiết kế chương trình, triển khai chương trình, điều kiện tổ chức và hệ thống đảm bảo chất lượng; đồng thời các chuyên gia cũng đã chỉ ra những điểm cần cải thiện để chương trình được đánh giá cao hơn nữa trong thời gian tới.
Sau khảo sát cấp ĐHQG-HCM, Trường sẽ nhanh chóng triển khai những giải pháp khắc phục các điểm hạn chế theo góp ý của các chuyên gia, để tiến tới đánh giá ngoài theo AUN-QA theo đúng tiến độ.

Nhóm PV

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát chính thức đối với 4 chương trình đào tạo của Trường ĐHAG
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát chính thức đối với 4 chương trình đào tạo của Trường ĐHAG

 

Đoàn đánh giá phỏng vấn lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường
Đoàn đánh giá phỏng vấn lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường

 

Đoàn phỏng vấn các cán bộ làm công tác hỗ trợ đào tạo tại các khoa, phòng ban
Đoàn phỏng vấn các cán bộ làm công tác hỗ trợ đào tạo tại các khoa, phòng ban

 

Đại diện nhà tuyển dụng tham gia buổi phỏng vấn với các chuyên gia của đoàn đánh giá
Đại diện nhà tuyển dụng tham gia buổi phỏng vấn với các chuyên gia của đoàn đánh giá

 

Sinh viên tham gia buổi buổi phỏng vấn với các chuyên gia
Sinh viên tham gia buổi buổi phỏng vấn với các chuyên gia

 

Các chuyên gia kiểm tra phần mềm quản lý tại phòng Đào tạo
Các chuyên gia kiểm tra phần mềm quản lý tại phòng Đào tạo

 

ThS. Phạm Thị Bích – Phó Giám đốc TT.KT & ĐGCLĐT, Trưởng đoàn đánh giá ngoài ngành Công nghệ thông tin trao đổi cùng chuyên viên của phòng Hành chính – Tổng hợp
ThS. Phạm Thị Bích – Phó Giám đốc TT.KT & ĐGCLĐT, Trưởng đoàn đánh giá ngoài ngành Công nghệ thông tin trao đổi cùng chuyên viên của phòng Hành chính – Tổng hợp

 

TS. Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc TT.KT & ĐGCLĐT, Trưởng đoàn đánh giá ngoài ngành Công nghệ sinh học khảo sát trang thiết bị tại Khu Thí nghiệm
TS. Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc TT.KT & ĐGCLĐT, Trưởng đoàn đánh giá ngoài ngành Công nghệ sinh học khảo sát trang thiết bị tại Khu Thí nghiệm


 

Các chuyên gia nhận xét về chương trình đào tạo của ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm
Các chuyên gia nhận xét về chương trình đào tạo của ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: