Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 DS Diem trung tuyen hinh thuc GDTX (lien thong) nam 2016-rotated.pdf 224.677
1 DS Diem trung tuyen hinh thuc GDTX nam 2016-rotated.pdf 137.417
1 DS Diem trung tuyen SDH nganh Khoa hoc Cay trong 2016-rotated.pdf 61.663

Tin liên quan: