STT Logo Tên đối tác Quốc gia Năm ký Hết hạn Nội dung
1 National Kaohsiung Marine University Đài Loan 2004 Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học
2 Edgewood College Hoa Kỳ 2004 Hỗ trợ tập huấn giáo viên Trường ĐH An Giang
3 Joint Grass-Roots Fukuoka Tổ chức Joint Grass-Roots Fukuoka Nhật Bản 2004 Hợp tác nghiên cứu phát triển nông thôn và giảm nghèo trong Tỉnh An Giang
4 Pan System Singapore 2004 Hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho vùng ĐBSCL và các vùng lân cận
5 National Institute for Environmental Studies Nhật Bản 2005 2007 Hợp tác thực hiện Dự án Giám Sát Hệ Thống Sinh Thái Sông Mê Kong
6 Volunteers in Asia (VIA) Hoa Kỳ 2005 VIA hỗ trợ giảng viên Tiếng Anh cho Bộ môn Ngoại Ngữ
7 The Asia Rice Foundation (Philippines) Philippines 2006 2008 Hợp tác triển lãm các hiện vật nông nghiệp
8 West Virginia University Hoa Kỳ 2006 2011 Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học
9 Ferris State University Hoa Kỳ 2006 2011 Tăng cường năng lực và hiểu biết về văn hóa của hai bên cho các cán bộ-giảng viên
10 Apollos University Hoa Kỳ 2006 2011 Trao đổi giảng viên, sinh viên, các thông tin giáo dục, Hợp tác các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
11 University of Applied Sciences Đức 2006 Trao đổi giảng viên, sinh viên và hợp tác nghiên cứu và trao đổi kết quả nghiên cứu
12 Mennonite Central Committee Hoa Kỳ 2007 MCC hỗ trợ giảng viên Tiếng Anh cho Bộ môn Ngoại Ngữ
13 EISTI University Pháp 2007 Trao đổi giảng viên, sinh viên và các kết quả nghiên cứu
14 National Pingtung University of Science & TechnologyĐại học Khoa học và công nghệ Pingtung Đài Loan 2008 2013 Trao đổi cán bộ, giảng viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
15 ASIAN CORE Program khác 2008 2016 Xây dựng & phát triển tiềm năng công nghệ vi sinh và công nghệ lên men
16 Viện Lúa gạo ĐBSCL Việt nam 2009 0 Nâng cao chất lượng đào tạo ĐH, SĐH, và NCKH, đặc biệt là ứng dụng chuyển giao KHCN vào sản xuất; Chia sẻ tiềm lực NCKH, hợp tác NCKH và chuyển giao công nghệ.
17 SEAMEO RETRAC Indonesia 2009 2014 Hợp tác nghiên cứu, đào tạo nâng cao năng lực quản lý và chất lượng chuyên môn
18 Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam 2009
19 Queensland University of Technology Úc 2010 2014 Hợp tác và trao đổi giáo dục
20 Hanbat National University Hàn Quốc 2010 2015 Phát triển trao đổi giáo dục và văn hoá, tổ chức các dự án chương trình liên kết
21 Champasak University Lào 2010 2015 Trao đổi giáo viên, giảng viên, sinh viên; liên kết nghiên cứu, đào tạo, semina….
22 SEAMEO BIOTROP Indonesia 2011 2015 Hợp tác nghien cứu, đào tạo trong khu vực, trao đổi thông tin, chuyên môn, sinh viên
23 YUAN ZE University Đài Loan 2011 Hợp tác, trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học
24 Viện Công Nghệ Châu Á (AIT) Thái Lan 2012 2015 Ttuyển sinh, phát triển chương trình đào tạo CN, KT, MT/NN & QL của AIT tại AG
25 Ecole de Biologie Industrielle Đại học Sinh học Công nghiệp Pháp 2012 2017 Trao đổi cán bộ-giảng viên, thông tin, tài liệu, hoạt động nghiên cứu.
26 EISTI Pháp 2012 2017 Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học
27 Cergy-Pontoise Pháp 2012 2017 Trao đổi giảng viên, sinh viên, cán bộ hành chánh; Xúc tiến hội thảo và các chủ đề nghiên cứu có liên quan ; Gửi các sinh viên Tiến sĩ và sau Tiến sĩ
28 SEAMEO Regional Centre for Tropical Biology-013 (MOA) 2013 2013 Tổ chức tập huấn ngắn hạn về “Tối ưu hóa nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương trong công thức thức ăn cho nuôi thủy sản quy mô nhỏ bền vững ở Đông Nam Á”
29 Griffith College Ireland 2013 2016 Trao đổi sv-gv (mỗi bên tự tìm nguồn kinh phí); Hợp tác nghiên cứu, viết bài báo; Tạo cơ hội tham dự các hội thảo, hội nghị cho sv, gv và lãnh đạo hai trường; Trao đổi sinh viên, trao đổi sinh viên thực tập; Trao đổi các tài liệu khoa học; Thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn
30 Saga University With Addmendum Nhật Bản 2013 2016 Trao đổi giảng viên, sinh viên, cán bộ hành chánh; Xúc tiến hội thảo và các chủ đề nghiên cứu có liên quan
31 Viện Bright Hope Campuchia 2013 2018 Đào tạo trình độ DH cho SV do BHI giới thiệu; Hỗ trợ BHI tham quan các doanh nghiệp NN tại AG; Hỗ trợ giảng viên BHI tham gia hội thảo về NN, GD và MT tại ĐHAG
32 Faculty of Agriculture, Andalas University Indonesia 2013 2018 Liên kết đào tạo; Hợp tác nghiên cứu; Tạo cơ hội tham dự hội thảo, hội nghị cho SV, GV và lãnh đạo hai trường; Trao đổi các ấn phẩm khoa học, giáo dục
33 Kagoshima University – With the Agreement Nhật Bản 2013 Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học
34 Australian National University (The Australian Demographic and Social Research Institute) Úc 2013 Trao đổi cán bộ-giảng viên; Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn; Hỗ trợ, hợp tác học tập kinh nghiệm giáo dục
35 Viện Địa lý và Tài nguyên TP HCM 2013
36 Đại học Ben-Gurion, Negev, Beer-Sheva Israel 2014 2017 Trao đổi CB,GV,SV hợp tác tổ chức seminar, hội thảo chuyên đề, dự án nghiên cứu; hỗ trợ phát triển hoạt động học thuật khác mà hai bên quan tâm.
37 Công ty Cổ phần xây dựng, dịch vụ và Hợp tác lao động - Oleco Việt Nam 2014 2019 Phối hợp thực hiện đưa các SV đi thực hành NN ở israel theo chương trình Hợp tác Đào tạo và thực hành NN tại Israel giữa Bộ NN&PTNT và Bộ NN, nhà nước Israel
38 Miyagi University Nhật Bản 2014 Trao đổi GV, SV, thông tin tài liệu học thuật, Hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ; thực hiện các chương trình, học thuật, dự án ngắn hạn.
39 Trung tâm quản lý nước & Biển đổi khí hậu (WACC), ĐHQG Tp HCM Việt Nam 2015 Hợp tác nghiên cứu, tổ chức hội thảo hội nghị mang tính chất học thuật, trao đổi chia sẻ tài liệu thông tin nghiên cứu.
40 Đại học HZ Hà Lan Hà Lan 2016 2021 Trao đổi CBGV, Học giả, Sinh viên; Phát triển các chương trình nghiên cứu; trao đổi các thông tin, tài liệu học thuật; Hợp tác thông qua các dự án liên kết
41 Đại học Massey New Zealand 2016 2021 Tuyển sinh Nghiên cứu sinh học tập tại New Zealand;Liên kết thực hiện các khóa học ngắn hạng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của CBGV; Trao đổi GV;Tham gia các buổi seminar, cương trình hội nghị về học thuật.
42 Đại học Công nghệ Thonburi King Mongkut Thái Lan 2016 2021 Trao đổi cán bộ giảng viên, sinh viên; Liên kết hoạt động nghên cứu và xuất bản nghiên cứu; Hợp tác trong các hoạt động semina, thảo luận học thuật; các chương trình đào tạo ngắn hạn.
43 Đại học Công nghệ Queensland - MOA Úc 2016 2021 Phát triển dự án liên kết giữa 02 bên; Liên kết tổ chức các chương trình học thuận và nghiên cứu khoa học; Trao đổi CBGV nhằm nâng cao trình độ; trao đổi các tài liệu, ấn phẩm về các lĩnh vực 02 bên quan tâm
44 Trung tâm nghiên cứu và đổi mới Edmund Mach Foundation Ý 2016 2021 Hai bên hợp tác tạo điều kiện nghiên cứu khoa học và phát triển hợp tác trong các lĩnh vực “nông nghiệp bền vững, sản xuất lương thực và bảo vệ môi trường”.
45 Đại học Toàn Cầu Canada 2016 Hợp tác phát triển GD-ĐT thông qua chương trình đào tạo Tiếng Anh Online.
46 Đại học Indiana State Hoa Kỳ 2016 Trao đổi tài liệu, ấn phẩm 02 bên quan tâm; Chia sẻ về chương trình đào tạo, khóa học; Thực hiện các chương trình, khóa học liên kết (hội nghị, seminar,…); Trao đổi GV, CB nghiên cứu, SV tập sự, và SV Cao học; Hợp tác trong các dự án nghiên cứu
47 Đại học Andalas Indonesia 2016 Tăng cường hợp tác hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau về Giáo dục, Văn hóa, Khoa học và Trao đổi cán bộ Giảng viên.
48 Đại học Duy Tân Việt Nam 2016 Đào tạo, nghiên cứu Khoa học và chuyển giao công nghệ.
49 Viện Công nghệ Châu Á AIT Tại Vietnam Thái Lan 2017 2020 Tổ chức các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực xuất bản, nghiên cứu, trao đổi nguồn lực và các chương trình đào tạo vì sự phát triển của ĐBSCL.
50 Đại học Khoa Học Ứng dụng DarmStadt Đức 2017 2022 Trao đổi sinh viên, nhà khoa học; Thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn; Hợp tác xuất bản ấn phẩm khoa học; Phối hợp thực hiện các chương trình có nguồn tài trợ của bên thứ ba
51 Đại học Assumption Thái Lan 2017 2022 Triển khai chương trình liên kết đào tạo MBA; Xúc tiến trao đổi chương trình đào tạo Sau đại học và SV; Liên kết nghiên cứu, xuất bản ấn phẩm học thuật; Liên kết và hỗ trợ lẫn nhau tổ chức các hội nghị hội thảo nghiên cứu; Hợp tác trong học tập từ xa, và lĩnh vực công nghệ thông tin; Phát triển các hoạt động học thuật vì lợi ích và sự phát triển chung của các nuoc1 ASEAN
52 Đại học Mahidol Thái Lan 2017 2022 Phát triển chương trình liên kết đào tạo Sau đại học về nghiên cứu Tài nguyên - Môi trường; Trao đổi CBGV và SV thông qua chương trình thực tế, học kì hè; Khuyến khích phát triển các hoạt động chuyên môn, khóa học ngắn hạn; và các hoạt động hợp tác khác.
53 Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp HCM Việt Nam 2017 2022 Phối hợp tổ chức đào tạo chương trình thạc sĩ Tây Nam Bộ; Phối hợp hoạt động nghiên cứu-triển khai; Trao dổi học bổng du học và tham gia vào chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh; Mở rộng giao luu sinh viên quốc tế và chuong trình ASEAN Students Summer Camp 2017-2022; Các hoạt động hợp tác khác
54 Công ty cổ phần thực phẩm BIM (BIMGroup) Việt Nam 2017 Hợp tác liên kết đào tạo về việc cử sinh viên chuyên ngành Nuôi Trồng Thủy Sản – Khoa Thủy Sản đi thực tế rèn nghề nuôi Tôm ở các khu nuôi
55 Đại học Okayama Nhật 2018 2023 Hợp tác tang cường các hoạt động nghiên cứu; đào tạo; nghiên cứu; Phối hợp thực hiện các chương trình văn hóa; Trao đổi thông tin nghiên cứu
56 Đại học Queensland University of Technology Úc 2018 2023 Chương trình trao đổi với sinh viên Thạc sĩ và Nghiên cứu sinh. Hợp tác triển khai các dự án quốc tế
57 Đại học Quốc gia Kim Môn Đài Loan 2018 Hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên
58 Đại học Yuhan Hàn Quốc 2018 Hợp tác triển khai dự án; Trao đổi sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh; Trao đổi học bổng giữa hai bên; Tham gia công bố các bài báo quốc tế; Tổ chức các sự kiện, hội thảo, báo cáo chuyên đề; Hợp tác trong các lĩnh học thuật khác.
59 Đại học Quốc gia ChungNam Hàn Quốc 2018 Trao đổi sinh viên, giảng viên, tăng cường giáo viên giảng dạy tiếng Hàn Quốc ở ĐHAG
60 Đại học Florida, Hoa Kỳ Hoa kỳ 2018 Phát triển các hoạt động hợp tác nhằm đẩy mạnh trao đổi học thuật và nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sinh viên. Khoa KTCN Môi trường đang triển khai các hoạt động hợp tác. Dự kiến Tháng 10 Gs. Kati và đoàn Gs. Florida đến tổ chức Hội thảo tại trường.
61 Đại học Pekalongan Indonesia 2018 - Thiết lập chương trình phát triển sinh viên và cao học và chương trình bằng kép; Thúc đẩy phát triển chương trình đào tạo giáo sư, giảng viên và nghiên cứu sinh; Trao đổi sinh viên; Trao đổi chương trình đào tạo và thông tin học thuật; Tổ chức chương trình nghiên cứu hướng đến cộng đồng thông qua báo chí học thuật; Tổ chức hội nghị và hội thảo nghiên cứu và hỗ trợ lẫn nhau cùng tham gia;
62 Đại học Turiba Latvia (Châu Âu) 2018 Trao đổi sinh viên, và giảng viên; Cấp học bổng sinh viên; Công bố các bài báo khoa học quốc tế
63 Đại học Hirosaki Nhật Bản 2018 Hợp tác tăng cường các hoạt động nghiên cứu; đào tạo; Phối hợp thực hiện các chương trình nghiên cứu, dự án; Trao đổi sinh viên, giảng viên và ấn phẩm khoa học.
64 Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) College, Los Baños, Laguna 4031 Philippines Philipines 2018 Hợp tác tăng cường các hoạt động nghiên cứu; đào tạo; nghiên cứu trong lĩnh vực Nông nghiệp và Biến đổi khí hậu.
65 Công Ty VINTECH Việt Nam 2018 Hợp tác tuyển dụng nhân sự; Hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực; Chuyển giao khoa học công nghệ
66 Công ty cổ phần Viễn thông FPT – chi nhánh An Giang Việt Nam 2018 Hỗ trợ sinh viên của trường thực tập và cơ hội việc làm tại FPT Telecom An Giang năm 2018 và những năm tiếp theo. Số lượng theo nguyện vọng và năng lực của sinh viên. Phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo thực hành tại doanh nghiệp, có người hướng dẫn. Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên: tư vấn hướng nghiệp, chương trình tham quan thực tế nghề nghiệp, chương trình học bổng, đào tạo kỹ năng,…; Các hợp tác khác theo nhu cầu của hai bên.
67 Công ty cổ phần VINPEARL Việt Nam 2018 Hỗ trợ Sinh viên của trường thực tập và cơ hội việc làm tại Vinpearl năm 2018 và những năm tiếp theo. Số lượng theo nguyện vọng và năng lực của Sinh viên. Phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo thực hành tại doanh nghiệp ngành Du lịch, có người hướng dẫn. Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ Sinh viên: Tư vấn hướng nghiệp, Chương trình Tour tham quan thực tế nghề nghiệp, Chương trình học bổng, CLB thực tập sinh du lịch… Các hợp tác khác theo nhu cầu của hai bên.
68
Công ty Cổ phần Giáo dục và Truyền thông Quốc tế RESTART Winning English School Việt Nam và Philippines 2018 Chương trình học bổng: tặng cho thủ khoa của Trường ĐHAG; Học bổng bán phần và toàn phần cho sinh viên ĐHAG; Chương trình giảng dạy tiếng Anh “Học lại từ đầu, dạy lại từ đầu” tổ chức tại ĐHAG.
69 Đại học Modena and Reggio Emilia Ý 2018 Hợp tác triển khai dự án; Trao đổi sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh; Trao đổi học bổng; Tham gia công bố các bài báo quốc tế; Tổ chức các sự kiện, hội thảo, báo cáo chuyên đề
70 Đại học Quốc gia Úc Úc 2018 2020 Trao đổi sinh viên, giảng viên của các khoa, phòng ban; Tạo các chương trình giảng dạy, nghiên cứu hoặc quản trị trường đại học để đánh giá học sinh và nhân viên của bên còn lại. Thông báo cho đối phương về các chương trình học thuật, cơ sở nghiên cứu và các tài nguyên học thuật. Nhận biết các điểm mạnh và cơ hội hợp tác khả thi của bên kia
71 10 trường Đại học tham gia Diễn đàn Hiệu trưởng các trường Đại học WTA 2018 2018 2023 Thúc đẩy trao đổi sinh viên, giảng viên các khoa, phòng ban; Thực hiện các dự án nghiên cứu, giáo trình, hội nghị chuyên đề, semina, hội thảo; Trao đổi tài liệu và dụng cụ học thuật; Thúc đẩy hợp tác chương trình giảng dạy và văn hóa, gồm các hoạt động xuất bản và chia sẻ truy cập
72 Viện Bright Hope Campuchia 2019 Đào tạo trình độ DH cho SV do BHI giới thiệu; Hỗ trợ BHI tham quan các doanh nghiệp NN tại AG; Hỗ trợ giảng viên BHI tham gia hội thảo về NN, GD và MT tại ĐHAG
73 Đại học Bách khoa HongKong Hong Kong 2019 Cung cấp khuôn khổ làm việc chung trên cơ sở bình đẳng và nhượng bộ nhau cho bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết trong tương lai có quy định cụ thể dựa trên sự hợp tác của hai bên; Tổ chức chương trình Học tập cộng đồng cho Sv ĐH Bách khoa HongKong tại An Giang
74 Đại học Kalasin Thái Lan 2019 Thúc đẩy trao đổi sinh viên, giảng viên các khoa, phòng ban; Thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai trường
75 Chaoyang University of Technology Đài Loan 2019 2024 Trao đổi sinh viên và giảng viên các khoa; Các hoạt động nghiên cứu chung; Tham dự các buổi báo cáo chuyên đề và các cuộc họp liên quan học thuật; Trao đổi các tài liệu học thuật và thông tin khác; Các chương trình học thuật ngắn hạn đặc biệt.
76 Seinan Corporation (SC) - Công Ty TNHH Seinan Việt Nam (SV) Nhật Bản 2019 AGU, SC và SV sẽ hợp tác cùng nhau thực hiện dự án phân loại rác thải sinh hoạt trong tại AGU, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm với 3 giai đoạn. SC xây dựng kế hoạch và phụ trách tổ chức mời đại diện lãnh đạo và cán bộ, giảng viên tham gia thực hiện dự án của AGU sang thực địa, tham quan, học tập, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tại các nhà máy của SC ở Nhật Bản. Thời gian dự kiến tháng 7 hoặc tháng 8 năm 2020.  AGU chịu trách nhiệm thành lập Câu lạc bộ Môi trường và phân công cán bộ, giảng viên, sinh viên phụ trách và tham gia thực hiện các phần việc trong khuôn khổ dự án phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại AGU. SC sẽ đào tạo và tiếp nhận các sinh viên ưu tú của AGU học tập và làm việc tại các nhà máy của SC ở Nhật Bản (tùy theo tình hình thực tế và nguyện vọng có thể làm việc tại công ty con ở VN là SV). SC sẽ hỗ trợ AGU phát triển môn thể thao bóng bầu dục (Rugby), đưa vào hướng dẫn và tập luyện cho học sinh, sinh viên của AGU. Bước đầu, SC sẽ tài trợ dụng cụ để chơi môn thể thao này và cử chuyên gia, huấn luyện viên thể thao từ Nhật Bản đến AGU để hướng dẫn và đào tạo kỹ thuật cho giảng viên Giáo dục Thể chất để duy trì trong thời gian tiếp theo. Mục tiêu là giới thiệu và phổ biến môn thể thao này tại AGU nói riêng và tỉnh An giang nói chung.
77 Đại học Battambang Campuchia 2019 Trao đổi các ấn phẩm học thuật và các tài liệu khác mà hai bên quan tâm; Chia sẻ giáo trình các khóa học và chương trình giảng dạy; Phát triển các khóa học, bằng cấp và chương trình chung (hội thảo, báo cáo chuyên đề, hội nghị chuyên đề hoặc bài giảng); Trao đổi cán bộ giảng dạy và nghiên cứu; Trao đổi sinh viên đại học cho mục đích của các chương trình thực tập ngắn hạn; Phát triển các dự án nghiên cứu hợp tác; Phát triển các chương trình trao đổi khác cho sinh viên đại học và sau đại học.