Ngày 4/5/2019, Đội tuyển Trường Đại học An Giang đã tham gia Vòng chung kết khu vực miền Nam Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2019. Hội thi do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh - Xã hội cùng phối hợp tổ chức.

Hội thi nhằm góp phần tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên và sinh viên. Đây cũng là hoạt động thiết thực thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, đồng thời nhằm thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.

Các đội thi vòng chung kết khu vực miền Nam
Các đội thi vòng chung kết khu vực miền Nam

 

Đội tuyển Trường ĐHAG thảo luận
Đội tuyển Trường ĐHAG thảo luận


Hội thi năm 2019 được chia làm 2 bảng: Bảng cá nhân và bảng đội tuyển, với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên Internet và sân khấu hóa. Đặc biệt, năm nay, Ban tổ chức Hội thi đã mở rộng thêm đối tượng dành cho giáo viên và giảng viên dưới 35 tuổi đang giảng dạy trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Vòng thi Chung kết khu vực miền Nam có 4 đội thi: Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang và Vĩnh Long. Các đội cùng tranh tài qua 4 vòng thi có tên: Dấu chân phía trước; Ánh sáng soi đường, Nhà hùng biện tài ba, Niềm tin tất thắng. Nội dung các phần thi thuộc các lĩnh vực: khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước, di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết quả, đội tuyển Trường ĐH An Giang đoạt giải Ba khu vực miền Nam.

Phần thi Nhà hùng biện tài ba của đội ĐHAG
Phần thi Nhà hùng biện tài ba của đội ĐHAG


 

Đội tuyển Trường ĐH An Giang đoạt giải Ba
Đội tuyển Trường ĐH An Giang đoạt giải Ba

Minh Anh – TV (tổng hợp)
Ảnh: Hoàng Phúc – DH18VN

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: